ติดต่อ 082 687 7547

ในวันและเวลาราชการ

วันและเวลาให้บริการ

ทุกวันเวลา 08.30-16.30 (ฉุกเฉิน 24 ชม.)

ทันตกรรม

086-2803799 / 081-0770643