กรณีแก้ไขฉลากด้วยโปรแกรม ireport แต่เมื่อสั่งพิมพ์ฉลากยังคงเป็นรูปแบบเดิม ให้ลบไฟล์ jhcis.properties ใน program files / jhcis – client ทิ้งก่อน จึงจะเป็นปัจจุบัน

 Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น


ความเห็นล่าสุด