Norfloxacin ในเด็ก

ไม่ควรสั่งจ่ายในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากมีผลต่อเอ็นและข้อต่อ ทั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเด็กว่าจะมากหรือน้อย