มาตรการควบคุมโรคในสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ณ โรงแรมสันธิญารีสอร์ทแอนด์สปา