งานข้อมูลข่าวสารด้านเภสัชกรรม (DIS)

 • สำหรับประชาชน : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเอกสารแผ่นพับ , โซเชียลเน็ตเวิร์ก
 • สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ , ไลน์กลุ่ม OPD
 • ปัญหา/อุปสรรค :
 • แผนการดำเนินการ : จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมจอนิเตอร์ 1 ชุด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน บริเวณหน้าห้องยา

งานติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)

 • ติดตามการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในโรคท้องร่วงและโรคทางเดินหายใจ ตามเกณฑ์ข้อตกลงของแม่ข่ายและบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงาน
 • ทบทวนการสั่งใช้ยา Dicloxa(250) ในผู้ป่วยที่มาทำแผล โดยมีข้อตกลงว่าเบื้องต้นหากพิจารณาแล้วพบว่าจำเป็นต้องจ่ายยาให้จ่ายยา Dicloxa(250) 1*4 เป็นเวลา 2 วัน
 • ปัญหา/อุปสรรค :
 • แผนการดำเนินการ :

งานบริหารเวชภัณฑ์

 • บันทึกอุณหภูมิตู็เย็นเก็บวัคซีนช่องแช่แข็ง , ตู้เย็นช่องธรรมดาทั้งตู้เย็นเก็บยาทั่วไป และ วัคซีน , อุณหภูมิคลังยา และ ความชื้นคลังยา
 • ปัญหา/อุปสรรค : อุณหภูมิช่องแช่แข็งไม่ถึงเกณฑ์ -15 องศาเซลเซียส และ ความชื้นคลังยาช่วงเช้าและกลางคืนเกิน 70% (บันทึกและแจ้งในการนิเทศงานเพื่อขอรับคำแนะนำและการแก้ไข)
 • ส่งรายงานการใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 , วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท , รายงานคงคลัง , ใบเบิกยาและวัคซีน ให้ รพ.เกาะยาวฯ ทุกสิ้นเดือน
 • ปัญหา/อุปสรรค : ช่วงสิ้นเดือนไม่สามารถส่งงานได้ทัน เนื่องจากต้องใช้เวลาและงานมีปริมาณมาก แก้ไขโดยการขอการจัดบุคลากรห้องยาทุกวันศุกร์บ่าย
 • แผนการดำเนินการ :

งานรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

 • บันทึกข้อมูลผู้ป่วย และ ซักประวัติคร่าวๆ ลงบันทึกไว้ เพื่อนัดมาพบเภสัชกรในวันอังคาร
 • ปัญหา/อุปสรรค : บางครั้งมีผู้ป่วยมารอรับบริการจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ก็จะลงบันทึกไว้ใน JHCIS ช่องแพ้ยา ว่า “สงสัยแพ้ยา …….” ไว้เป็นเบื้องต้น และ ติดตามเคสในภายหลัง

งานความคลาดเคลื่อนทางยา

 • เคยดำเนินการเก็บข้อมูลหลังการชี้แจงให้บุคลากรในองค์กรทราบช่วงหนึ่ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากห้องยามีบุคลากรเพียงคนเดียว แต่ยังพบความคลาดเคลื่อนจากการสกรีนใบสั่งยา(ทุกครั้ง) อยู่เป็นจำนวนมาก
 • แผนการดำเนินการ : จัดทำระบบ และ ชี้แจงบุคลากรทั้งหมด โดยใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลอย่างง่ายเพื่อความสะดวกและลดเวลาการเก็บข้อมูล

ความเห็นล่าสุด