ยาและอาหารที่ห้ามรับประทานในผู้ป่วย G6PD

ยาน้ำ      ยาฉีด               

 

กลุ่มยาแก้ปวด ลดไข้

 • acetanilid
 • aceophenetidine (phenaceti)
 • amindopyrine (amiopyrine)
 • antipyrine
 • aspirin
 • phenacetin
 • probenicid
 • pyramidone

 

กลุ่มยารักษาโรคมาเลเรีย

 • chloroquine
 • hydroxychloroquine
 • mepacrine (quinacrine)
 • pamaquine
 • pentaquine
 • primaquine
 • quinine
 • quinocide

 

กลุ่มยาปฏิชีวนะ และยาเคมีบำบัด

 • chloramphenicol
 • co-trimoxazole
 • furazolidone
 • furmethonol
 • nalinixic acid
 • neoarsphenamine
 • nitrofurantoin
 • nitrofurazone
 • para - aminosalicylic acid

 

ยาฏิชีวนะกลุ่มซัลฟา

 • dapsone
 • sulfacetamide
 • sulfamethoxazole (Bactrim)
 • sulfamethoxypyrimidine
 • sulfanilamide
 • sulfapyridine
 • sulfasalazine
 • sulfisoxazole

กลุ่มยาโรคหัวใจ และหลอดเลือด

 • procainamide
 • quinidine

 

ยากลุ่มอื่นๆ
 • alpha-methyldopa
 • ascobic acid
 • dimercapol(BAL)
 • hydrazine
 • mestranol
 • methylene blue
 • nalidixic acid
 • naphthalene
 • Niridazole
 • phenylhydrazine
 • toluidine blue
 • Trinitrotoluene
 • urate oxidase
 • vitamin K (water soluble)
 • pyridium


อาหาร และสารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง
 • ถั่วปากอ้า
 • ไวน์แดง
 • พืชตระกูลถั่ว
 • บลูเบอรี่
 • โยเกริตที่มีส่วนประกอบของ
 • ถั่วปากอ้าถั่วปากอ้า
 • ไวน์แดง
 • พืชตระกูลถั่ว
 • บลูเบอรี่
 • ถั่วเหลือง
 • โทนิค (tonic)
 • โซดาขิง
 • การบูร

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 1. เนตรทอง นามพรม. คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ขาดเอนไซด์ จี 6 พีดี. CMNB.org
 2. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Wikipedia
 3. พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์.G6PD DEFICIENCY. คลินิก สุขภาพเด็ก
 4. Diagnosis and Management of G6PD Deficiency