โปรแกรมคำนวณขนาดยาสำหรับเด็กโต ...

ยาน้ำ      ยาฉีด               

.
รายการยาเม็ด
ขนาดยา
ขนาดยาสำหรับการคำนวณ
น้ำหนัก 20 kg.
น้ำหนัก 30 kg.
วิธีใช้
หมายเหตุ
25-50 mg/kg/day Albendazole
200 mg.
2 tablets OD
2 x 1
หลังอาหาร
เด็กอายุมากกว่า 2 ปี ใช้ขนาดเดียวกับผู้ใหญ่
25-50 mg/kg/day Amoxycillin
250 mg.
25 - 50 mg/kg/day
1 x 2
-
ก่อน/หลังอาหาร
อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมของยา
25-50 mg/kg/day Amoxycillin
500 mg.
25 - 50 mg/kg/day
-
1 x 2
ก่อน/หลังอาหาร
อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมของยา
25-50 mg/kg/day Bromhexine
8 mg.
0.6 - 0.8 mg/kg/day
1/2 x 3
1 x 3
หลังอาหาร
ใช้ได้ในเด็กเล็ก
25-50 mg/kg/day Co-trimoxazole
80 mg. (TMP)
6 - 12 mg/kg/day
1 x 2
2 x 2
หลังอาหาร
ดื่มน้ำตามมากๆเพื่อช่วยการกระจายตัวของยา
25-50 mg/kg/day CPM
2 mg.
0.35 mg/kg/day
1 x 3
หลังอาหาร
อาจทำให้ง่วงนอน
25-50 mg/kg/day Dextromethophan
15 mg.
1 mg/kg/day
1/2 x 3
หลังอาหาร
 
25-50 mg/kg/day Dicloxacillin
250 mg.
12.5 - 50 mg/kg/day
1 x 4
ก่อนอาหาร
กินยาติดต่อกันทุกวันจนหมด
25-50 mg/kg/day Dimenhydrinate
50 mg.
5 mg/kg/day
1/2 x 3
1 x 3
หลังอาหาร
อาจทำให้ง่วงนอน
25-50 mg/kg/day Domperidone
10 mg.
0.6 - 1.5 mg/kg/day
1/2 x 3
1 x 3
หลังอาหาร
 
25-50 mg/kg/day Erythomycin
250 mg.
30 - 50 mg/kg/day
1 x 4
หลังอาหาร
กินยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมด
25-50 mg/kg/day Hydroxyzine
10 mg.
1 - 2 mg/kg/day
1 x 3
หลังอาหาร
อาจทำให้ง่วงนอน
25-50 mg/kg/day Hyoscine
10 mg.
1.2 - 2.4 mg/kg/day
1 x 3 หรือ q 6 hrs
2 x 3 หรือ q 6 hrs
หลังอาหาร
 
25-50 mg/kg/day Ibuprofen
200 mg.
20 - 40 mg/kg/day
1 x 3 หรือ q 6 hr
2 x 3 หรือ q 6 hr
หลังอาหารทันที
ใช้ได้ในเด็กเล็ก
25-50 mg/kg/day Ketoconazole
200 mg.

4 - 6 mg/kg/day

1/2 x 1
1 x 1

หลังอาหารทันที

*ห้ามกินพร้อมนมหรือยาลดกรดหรือให้กินห่างกัน
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
*ควรตรวจการทำงาน
ของตับหลังใช้ยา 2 สัปดาห์
*ถ้ามีอาการตัวเหลือ ตาเหลือง ท้องเสียมี-
ไขมันปน คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร คัน
ให้กลับมาพบแพทย์
25-50 mg/kg/day Norfloxacin
200 mg.
10 - 20 mg/kg/day
1 x 2
หลังอาหาร
ห้ามกินพร้อมนมหรือยาลดกรดหรือ
ให้กินห่างกันอย่างน้อย2 ชั่วโมง
25-50 mg/kg/day Paracetamol
325 mg.
10 - 15 mg/kg/dose
-
1 x q 4-6 hrs.
ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
ไม่ควรกินติดต่อกันเกิน 5 วัน
25-50 mg/kg/day Paracetamol
500 mg.
10 - 15 mg/kg/dose
1/2 x q 4-6 hrs.
-
ทุก 4 - 6 ชั่วโมง
ไม่ควรกินติดต่อกันเกิน 5 วัน
25-50 mg/kg/day Penicillin
250 mg.
25 - 50 mg/kg/day
1/2 x 4
1 x 4
ก่อนอาหาร
กินยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมด
25-50 mg/kg/day Prednisolone
5 mg.
0.1 - 2 mg/kg/day
ให้ตามความเหมาะสม วันละ 1 - 3 ครั้ง
หลังอาหารทันที
ไม่เกินวันละ 12 เม็ด
25-50 mg/kg/day Ranitidine
150 mg.
2 - 4 mg/kg/day
1/2 x 1
1 x 1
หลังอาหาร
ใช้ได้ในเด็กเล็ก
25-50 mg/kg/day Roxithomycin
150 mg.
4.4 - 10 mg/kg/day
1 x 2
หลังอาหาร
กินยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมด
25-50 mg/kg/day Salbutamol
2 mg.
0.3 - 0.6 mg/kg/day
1 x 3
2 x 3
หลังอาหาร
 
25-50 mg/kg/day Sodamint
300 mg.
1 tablet O tid
1 x 3
หลังอาหาร
 

 

* ขนาดยาสำหรับน้ำหนัก 20 และ 30 กิโลกรัม เป็นการคำนวณโดยใช้ขนาดยาต่ำสุดและสูงสุดในการคำนวณ ค่าที่ได้อาจไม่ถูกต้องนัก
(แต่ทั้งนี้ค่าที่ได้ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยในการใช้) เพื่อความถูกต้องโปรดคำนวณด้วยขนาดยาที่กำหนดไว้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  1. http://gotoknow.org/posts/2112
  2. http://www.drugs.com
  3. 118.175.13.171 (รพ.หนองจิก จ.ปัตตานี)
  4. http://student.nu.ac.th/u43210178/predria.pdf
  5. http://drug.pharmacy.psu.ac.th
  6. http://si.mahidol.ac.th