น้ำหนักเทียบอายุเด็กไทย (ใช้กรณีทราบอายุแต่ไม่ทราบน้ำหนักผู้ป่วยเด็ก)

ยาน้ำ      ยาฉีด               

อายุ
น้ำหนักโดยเฉลี่ย (กิโลกรัม)
3 เดือน
5.5
4 เดือน
6
5 เดือน
6.5
6 เดือน
7
7 เดือน
7.5
8 เดือน
8
9 เดือน
8.2
10 เดือน
8.5
11 เดือน
8.7
1 ปี
9
2 ปี
11
3 ปี
13
4 ปี
15
5 ปี
16
6 ปี
18
7 ปี
20

 

< แนะนำเพิ่มเติม / แจ้งข้อผิดพลาดของโปรแกรม .... Emulsion17@hotmail.com (ใช้งานโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.lohpoh.com/dose/dose.htm >