โปรแกรมคำนวณขนาดยาฉีด ... (คำนวณเป็นซีซี)

ยาน้ำ      ยาฉีด               

ใส่ค่าน้ำหนักผู้ป่วยที่นี่ : กิโลกรัม

.
รายการยาฉีด
ขนาดยา
ปริมาณที่คำนวณได้
หมายเหตุ
Adrenaline inj. (Epinephrine inj.) สำหรับเด็ก
1 mg/1ml หรือ 1:1000
ขณะให้ยาเด็กต้องทำ 1:1000 เป็น1:10000 ก่อน

ทำ Adrenaline 1: พัน เป็น 1: หมื่นได้อย่างไร?
-  ดูดยา 1: พัน มา 1 Amp (=1ml)  เจือจางด้วยสารน้ำให้ได้ปริมาตรรวม 10 ml ( เติมสารเจือจางอีก 9 ml)  จะได้ยา 1: หมื่น หรือ
-  ใช้ syringe insulin (scale10 ขีด) ดูดยา 1: พัน มา 1 ขีด เจือจางด้วยสารน้ำให้ได้ปริมาตรรวม 10 ขีด (เติมสารเจือจางอีก 9 ขีด)  จะได้ยา 1: หมื่น
- *** ดังนั้น 1 ซีซีของสารละลายหลังเจือจาง จะมีตัวยา 0.1 mg (=0.1mg/ml)

ตัวอย่างขณะ CPR  เด็กหนัก 3 kg   
(
Dose ปกติในเด็ก = 0.01 mg/kg ของ 1:1000 หรือ = 0.1 ml/kg ของ 1:10000 ) 

*** ดังนั้นเด็กคนนี้จะได้รับยา 0.3 
ml

1. Anaphylaxis;    

- IM; 0.01 mg/ kg ของยา 1:1000
ฉีดยาบริเวณต้นขา
ทุก 15 นาทีเมื่อมีอาการ 
(ไม่แนะนำฉีดที่สะโพกเพราะมีโอกาสเกิด necrosis สูง )

 

ขนาดยาที่ให้ ซีซี  ของ 1:พัน

ขนาดยาที่ให้ ซีซี  ของ 1:หมึ่น

 

- IV ; 0.01 mg/ kg ของยา 1:1000
ฉีด IV ทุก 3-5 นาที  

 

ขนาดยาที่ให้ ซีซี   ของ 1:พัน

ขนาดยาที่ให้ ซีซี  ของ 1:หมึ่น

 
- กรณี hypotensionถ้า persistant  hypotension
ให้ฉีดยาแบบ IV infusion; 0.1-1 mcg/ kg/ min
 
 

 

 

2. Pulseless  arrest   

- IV : 0.01 mg/ kg  ของยา 1:1000  
ทุก 3-5 นาที (max dose; 1 mg)   

 

ขนาดยาที่ให้ ซีซี   ของ 1:พัน

ขนาดยาที่ให้ ซีซี  ของ 1:หมึ่น

 
- ET; 0.1 mg/ kg ของยา  1:1000
(เจือจางใน NSS)  ทุก 3-5 นาที
 
 

ขนาดยาที่ให้ ซีซี    ของ 1:พัน

ขนาดยาที่ให้ ซีซี  ของ 1:หมึ่น

 

3. Shock  hypotension   

- IV  infusion; 0.1-1 mcg/ kg/ min
(อาจให้ขนาดยามากกว่านี้ถ้าต้องการ)
 

 

 

 

4. Croup             

- Nebulization; 3 ml ของยา 1: 1000
(เจือจางใน NSS 3 ml)  อาจให้ซ้ำทุก  1-2  ชั่วโมง
   

 

 

 

5.Bradycardia    

- IV ; 0.01 mg/ kg  (0.1 ml/ kg)  
ของสารละลายยา 1: 1000  ทุก 3-5 นาที 

 

ขนาดยาที่ให้ ซีซี   ของ 1:พัน

ขนาดยาที่ให้ ซีซี  ของ 1:หมึ่น

 
CPM inj.
10 mg/ml
 
เด็ก 0.25 mg/kg/dose  (ไม่เกิน 0.5 cc)
10 mg/ml

ขนาดยาที่ให้  

IV / IM ทุก 6 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่ 10 mg.
10 mg/ml

ขนาดยาที่ให้ 1 ซีซี

IV / IM ทุก 6 ชั่วโมง
Dexamethasone inj.
4 mg/ml

 

 

1. Extubation or airway edema  

- IV หรือ IM  ; 0.5 - 2 mg/kg/day q 6 hr
beginning 24 hr prior to extubation and continuting for 4 - 6 doses afferwards.

  ขนาดยา"ต่ำสุด" "สูงสุด" ซีซี   IV / IM ทุก 6 ชั่วโมง

2. Anti-inflammatory   

- IV หรือ IM  ; 0.08 - 0.3 mg/kg/day
divide dose q 4 - 6 hr

  ขนาดยา"ต่ำสุด" "สูงสุด" ซีซี   IV / IM ทุก 6 ชั่วโมง (หรือทุก 4 ชม.)
Diazepam inj.
10 mg/2ml.

ขนาดยาที่ให้    ซีซี  

IV / IM ทุก 8 ชั่วโมง
Hyoscine inj.
20 mg/1ml.

ขนาดยา"ต่ำสุด" "สูงสุด" ซีซี  

IV / IM / SC ไม่เกิน 1.2 mg/kg. ต่อวัน
Metoclopamide inj.
10 mg/2ml.

ขนาดยาที่ให้    ซีซี  

IV ทุก 6-8 ชั่วโมง

< แนะนำเพิ่มเติม / แจ้งข้อผิดพลาดของโปรแกรม .... Emulsion17@hotmail.com (ใช้งานโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.lohpoh.com/dose/dose.htm >

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.nurse.kku.ac.th/