โปรแกรมคำนวณขนาดยาน้ำสำหรับเด็ก
(V.6208280839)

ยาน้ำ      ยาฉีด               


ใส่ค่าน้ำหนักผู้ป่วยที่นี่
: กิโลกรัม

.
0.5-1 mg/kg/dose ALUM MILK
- mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  3 times PC
25-50 mg/kg/day AMOXYCILLIN
125 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  3 times PC
50-100 mg/kg/day CLOXACILLIN
125 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  4 times AC
6-10 mg/kg/day CO-TRIMOXAZOLE
40 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  2 times PC
0.35 mg/kg/day CPM
2 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  2 or 3 times PC
0.6-1.2 mg/kg/day DOMPERIDONE
5 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  3 times AC
12-15 mg/kg/day GUAIFENESIN
100 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  3 times PC
1.2-2.4 mg/kg/day HYOSCINE
5 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  3 times PC
15-30 mg/kg/day IBUPROFEN
100 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  3 times PC
10-15 mg/kg/dose PARACETAMOL
120 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.   Every 4-6 hrs.
25-50 mg/kg/day PENICILLIN
125 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  4 times AC
QUALITION
50 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  2 or 3 times PC
0.3-0.6 mg/kg/day SALBUTAMAL
2 mg/5ml.
MIN MAX TAKE ml.  3 or 4 times PC
25-50 mg/kg/day MOM
1.2 g/15 ml.

< 2 yrs 0.5 ml/kg/dose | 2-5 yrs 1-3 teaspoon | 6-12 yrs 1-2 tablespoon

25-50 mg/kg/day SIMETHICONE
40 mg/0.6ml.
< 2 yrs 0.3 ml 4 times PC | 2-12 yrs 0.6 ml 4 times PC
* Co-trimoxazole สำหรับรักษาอาการหูชั้นกลางอักเสบใช้ขนาดยา 10 mg/kg/day
* Paracetamol คำนวณเป็น Dose ไม่ใช่ Day

V.6010201131
เพิ่มคำแนะนำยาสมุนไพรในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร // ปรับขนาดยา Amxoy , Ibuprofen

V.6111051218
ปรับขนาดยา Para ให้อิงขนาดยาต่ำสุดเป็นหลัก

V.6208280839
ปรับหน้าจอให้เหมาะกับสมาร์ทโฟน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://www.gotoknow.org/posts/2112

http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=13171&gid=7

https://sites.google.com/site/rxbanglamung/ขนาดการใช้ยาในเด็ก


ติดต่อผู้เขียนโปรแกรม
Emulsion17@hotmail.com