เภสัชกรรม

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รพ.สต.พรุใน

prunaihe No Comments

Norfloxacin ในเด็ก

prunaihe No Comments

ไม่ควรสั่งจ่ายในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากมีผลต่อเอ็นและข้อต่อ ทั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเด็กว่าจะมากหรือน้อย

ขนาดยา Diclofenac ในเด็ก

prunaihe No Comments

ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

ขนาดที่ใช้ 0.5-2 mg/kg/day

ขนาดยา Tolperisone ในเด็ก

prunaihe No Comments

3 ธันวาคม 2561

ขนาดยา Tolperisone ในเด็ก

ข้อบ่งใช้
เป็นยาคลายกล้ามเนื้อใช้บรรเทาอาการปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ
ขนาดยา
ขนาดยาที่แนะนำในการรักษา musculoskeletal disorders
-ผู้ใหญ่: รับประทาน 150-300 mg/day แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง ขนาดยาสูงสุด
สูงสุด 450 mg/day
-เด็ก: อายุ3 เดือน ถึง 6 ปีรับประทานขนาด 5 mg/kg/day
อายุ 6-14 ปีรับประทาน 2-4 mg/kg/day
Cr.http://www.phapayomhospital.com/medicine/file/Tolperisone%20hydrochloride.pdf

การเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อ

prunaihe No Comments

ที่นี่เลยครับ http://www.mutualselfcare.org/medicine/medicative/antibiotics.aspx?M=k&G=a

ความเห็นล่าสุด